Friday, September 10, 2010

Welcome! Välkomna!

Välkomna till UM Svenska 233 och Campeons Engelska Cs tvåspråkiga blog. Vi hoppas att ni kommer att tycka att det är roligt att lära känna varandra under den här terminen. Som ett första bloginlägg vill vi att ni presenterar er för varandra på svenska och engelska. Vi vill också att ni svarar på varandras presentationer! 
  
Welcome to UM Swedish 233 and Campeon English C's bilingual blog. We hope that you will enjoy getting to know each other during this semester. As your first entry, please introduce yourselves to each other in Swedish and in English. Label these entries 'presentation', to help organizing the blog. We would also like you to respond to each other's posts!


Best,
Johanna and Katharina

No comments:

Post a Comment